ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพัฒนาประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน
25 พ.ย. 2565
168
  • LINE

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพัฒนาประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานพัฒนาประเด็นการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge:CCC) ภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงแผนงานการดำเนินการพัฒนาการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มฯ ,การจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 และร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางก่อนจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการใช้แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge:CCC) ภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

 

ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานการประชุม
Loading...