ตกลง
พิธีเปิดกิจกรรม “การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
24 พ.ย. 2565
213
  • LINE

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

 

  ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ให้กับผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่าง ๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ โดยมี ดร.วนิดา  พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมพิธี

 

 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม “การอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เป็นผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่าง ๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ จำนวน 110 คน โดยมีการบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกปฏิบัติจริง ในหลายหัวข้อ เช่น การฝึกพิลาทิสเบื้องต้น การเต้นไลน์แดนซ์และบาสโลบ โภชนาการกับการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์เครือข่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

 

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส

พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พิธีเปิดกิจกรรม“การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Loading...