ตกลง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2565
21 พ.ย. 2565
348
  • LINE

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2565

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ,คัดเลือกแบบโลโก้งานวันคล้ายวันสถาปนา ,สถานที่การจัดงาน และกำหนดการ ,การจัดทำหนังสือเชิญ การแจกของที่ระลึก ,การมอบรางวัลพระพลบดี และมอบรางวัลเพชรพลศึกษา

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
Loading...