ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าว"รวมพลคนพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 1"
7 ก.พ. 2566
125
  • LINE

อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าว"รวมพลคนพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 1" 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 14.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ดร.วิจิตร เกตุแก้ว นายกสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว"รวมพลคนพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 1" โดยมี นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก เลขาธิการสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศไทย,นายเชิดศักดิ์ ชัยบุตร

อุปนายกสมาคมฯ, นายอรพงศ์ จินทรักษา อุปนายกสมาคมฯ และรศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว. ร่วมแถลง

 

 กรมพลศึกษา ร่วมกับสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศไทย ,การกีฬาแห่งประเทศไทย ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน "รวมพลคนพลศึกษาและกีฬา ครั้งที่ 1" ณ บริเวณสนามศุภชลาศัย กรีทาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์นักการพลศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งวิชาการพลศึกษาในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ร่วมกันแสดงกตัญญุตาต่อบุรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าพลศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ  ซึ่งกิจกรรมในงานจะประกอบด้วยการแสดงกตัญญูและบูชาครูพลศึกษา,การมอบรางวัลเกียรติยศ "ตำนานพลศึกษา" ด้านต่างๆ,การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "พลศึกษาและกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ",การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นักพลศึกษาทั่วประเทศ,การพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

   ทั้งนี้คณะผู้จัดงานหวังว่าจะเป็นการสร้างตระหนักรู้ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของ "วิชาการพลศึกษา" ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและประเทศชาติในทุกมิติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดี มีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักวิชาการ นักธุรกิจ นักบริหาร นักสื่อสารมวลชน รวมถึงศิลปินนักแสดงซึ่งจบการศึกษาด้านการพลศึกษาและ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตน สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศมากมายหลายท่านพร้อมกันนั้น ในงานยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาการกีฬามาให้ความรู้และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาประเทศด้วยพลศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ คุณหญิง ดร.ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯและสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน (โค้ชหรั่ง) สมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการเสวนาผ่านทาง YouTube และ Facebook ไปทั่วประเทศ

 

ณ บริเวณลานหน้าพระพลบดี กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวรวมพลคนพลศึกษาและกีฬา
Loading...