ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (2566)
4 ม.ค. 2566
108
49
  • LINE
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...