ตกลง
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13)
29 ก.ย. 2565
36
  • LINE

ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13) 

 

วันที่ 29 กันยายน 2565 

 เวลา 10.00 น.

 

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 

   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหารือและวางแผนการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานในแต่ละคณะทำงานฯ

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...