ตกลง
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ร่วม มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
22 ก.ย. 2565
107
  • LINE

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ร่วม มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

วันที่ 22 กันยายน 2565

เวลา 11.00 น.

 

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนชาวกรมพลศึกษาและให้คำแนะนำถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ กรมพลศึกษา กระทรวงการเที่ยวและกีฬา ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...