ตกลง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง กรมพลศึกษา กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
21 ม.ค. 2564
70
  • LINE

วันที่ 21 มกราคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ประธานการประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง กรมพลศึกษา กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการดำเนินงานด้านกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ,สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการด้านกีฬาระหว่าง
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...