ตกลง
ประชุมผ่านระบบทางไกล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564
21 ม.ค. 2564
53
  • LINE

วันที่ 21 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น.

 

  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมพิจารณาแผนขับเคลื่อน(Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ

 

ณ ห้องประชุมสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

ประชุมผ่านระบบทางไกล
ประชุมผ่านระบบทางไกล
ประชุมผ่านระบบทางไกล
ประชุมผ่านระบบทางไกล
ประชุมผ่านระบบทางไกล
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...