ตกลง
รายการ "Fit From Home" การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และสร้างความแข็งแรงด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
19 ม.ค. 2564
102
  • LINE

วันที่ 19 มกราคม 2564

เวลา 14.00 น.

 

   ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ร่วมรายการ "Fit From Home" การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และสร้างความแข็งแรงด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแอพพลิเคชั่น DPE FIT TEST โดยออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางการ  Facebook Fanpage - สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

 

ณ ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการFitFromHomeการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทำได้ที่บ้าน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...