ตกลง
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพลศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
14 ม.ค. 2564
100
  • LINE

วันที่ 14 มกราคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพลศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมพลศึกษา

สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...