ตกลง
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
13 ม.ค. 2564
130
  • LINE

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมพลศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...