ตกลง
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการอยู่ที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
11 ม.ค. 2564
312
  • LINE

วันที่ 11 มกราคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา  เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการอยู่ที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุม

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
ประชุมแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ของกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...