ตกลง
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2564
8 ม.ค. 2564
143
  • LINE

วันที่ 6 มกราคม 2563

เวลา 09.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและติดตามรายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมพลศึกษา

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...