ตกลง
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
4 ม.ค. 2564
80
  • LINE

วันที่ 4 มกราคม 2563

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมพลศึกษา ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษา   รวมถึงกำหนดมาตรการการเข้า-ออกพื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง6) และขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  ตามมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมพลศึกษาและขอความร่วมมืองดออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...