ตกลง
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน ระดับ 1 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
14 ก.ย. 2564
80
  • LINE

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2564 เวลา 14.00 น.

 

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน ระดับ 1 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ให้มีจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จากกรมพลศึกษาและเป็นการยกระดับมาตรฐานการตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ซึ่งการอบรมผู้ตัดสินครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวด โดยจัดอบรมให้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้นวิทยากรของกรมพลศึกษา จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่  จะต้องรายงานตัวตามระเบียบข้อบังคับตามที่จังหวัดพะเยากำหนด และผ่านการคัดกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจะสามารถจัดการอบรมครั้งนี้ได้ โดยมี ผศ.ดร.ชยันต์ บุญรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลพื้นฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...