ตกลง
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ก.ย. 2564
85
  • LINE

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

            ดร.นิวัตน์  ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายสุธน  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประชุม

            สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญอยู่ที่การสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง 9 แห่ง

 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...