ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ถึงประวัติสนามศุภชลาศัย ,อาคารกีฬานิมิบุตร และการขับเคลื่อนภารกิจรูปแบบสื่อออนไลน์"
6 ก.ย. 2564
78
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ถึงประวัติสนามศุภชลาศัย ,อาคารกีฬานิมิบุตร และการขับเคลื่อนภารกิจรูปแบบสื่อออนไลน์"

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 

เวลา 14.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ถึงประวัติความเป็นมาของสนามศุภชลาศัย และอาคารกีฬานิมิบุตร รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพลศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ปรับเป็นรูปแบบสื่อออนไลน์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านกิจกรมนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสภาพจิตใจที่ดีด้วยกิจกรรมนันทนาการ 

 

ณ ห้องรับรอง กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
อธิบดีกรมพลศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
อธิบดีกรมพลศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
อธิบดีกรมพลศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
อธิบดีกรมพลศึกษาให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...