ตกลง
"อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ ของกรมพลศึกษา"
3 ก.ย. 2564
88
  • LINE

"อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ ของกรมพลศึกษา"

 

วันที่ 3 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานราชการ ของกรมพลศึกษา จำนวน 9 อัตรา โดยมี นายพัชระ ตั้งพานิช, นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้โอวาทและแสดงความยินดี

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...