ตกลง
"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ผ่านระบบออนไลน์"
30 ส.ค. 2564
186
  • LINE

"กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ผ่านระบบออนไลน์"

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

   สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา  จัดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)   ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ซึ่งการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ในรูปแบบลงพื้นที่จังหวัดไม่สามารถดำเนินการจัดได้  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ภารกิจของกรมพลศึกษา ที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย  ในการส่งเสริมให้ประชาชน ทุกช่วงอายุได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬามีความต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการปรับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น โดยยังคงให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนในการขับเคลื่อนการกีฬาและ การออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง

 

ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

#กรมพลศึกษา

# สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา

#อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...