ตกลง
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
9 ก.ค. 2564
267
  • LINE

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระ 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) และประธานคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ผ่านระบบทางไกลโดยมี น.ส.ภาวีวรรณ นรพัลลภ ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน ร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญอยู่ที่ กรมพลศึกษาขอรับข้อเสนอแนะต่อบทบาทการดำรงตำแหน่งประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOMS) และระดับรัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Sports: AMMS) วาระ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2566 โดยจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ในเดือนตุลาคม 2565, การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 14 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ในเดือนตุลาคม 2566 และการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน ครั้งที่ 4 ในปี 2565 รวมถึงการเสนอเอกสารผลลัพธ์ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียนของประเทศไทย อาทิ รายงานการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซียน ฉบับที่ 1

            นอกจากนั้น ยังได้หารือในการขอรับข้อเสนอแนะและความเห็นต่อบทบาทการดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติองค์ประกอบของคณะทำงานระดับชาติเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพฯ, กำหนดการประชุมคณะทำงานระดับชาติฯ เพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในช่วงเดือนกันยายน 2564 เพื่อนำเสนอรายงานความคืบหน้าในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในเดือนตุลาคม 2564 และการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอรายงานความคืบหน้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส สาขากีฬาอาเซียนครั้งที่ 13 ในปี 2565 และการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2566

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
ประชุมหารือแนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...