ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
8 ก.ค. 2564
196
  • LINE

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์  อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี 

 

ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...