ตกลง
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับฯ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา
6 ก.ค. 2564
73
  • LINE

 "ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับฯ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา"

 

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564

เวลา 09.30 น.

 

   นายโชติ ตราชู  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการแพทย์ที่กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร น้ำดื่มที่ ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก่อนส่งต่อไปยังทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อม นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

 

ณ หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา)

 

#ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข

#กรมพลศึกษา

#อาคารกีฬานิมิบุตร

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...