ตกลง
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 5/2564
14 มิ.ย. 2564
97
  • LINE

"กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 5/2564"

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 5/2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม เพื่อให้แต่ล่ะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกอบด้วย

 - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- กรมพลศึกษา

- กรมการท่องเที่ยว

- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

- การกีฬาแห่งประเทศไทย

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และภารกิจตามข้อสั่งการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษาเข้าประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...