ตกลง
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ,เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารพร้อมทาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ,บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),ศิษย์เก่าสตรีวิทยา รุ่น 72
10 มิ.ย. 2564
291
  • LINE

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

เวลา 10.30 น.

 

   เจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการแพทย์ร่วมกันรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ,เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารพร้อมทาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ,บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),ศิษย์เก่าสตรีวิทยา รุ่น 72 ก่อนส่งต่อไปยังทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร

 

ณ หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา)

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...