ตกลง
เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร
4 มิ.ย. 2564
60
  • LINE

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เวลา 13.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ ร่วมกันรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นาย วราวุธ เจนธนากุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย ก่อนส่งต่อไปยังทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการักษา ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร

 

ณ หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา)

เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
เซ้นส์เอนเตอร์เทนเมนท์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเครื่องอุปโภค
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...