ตกลง
รับมอบสิ่งของสนับสนุน วันที่ 2 มิ.ย. 2564
2 มิ.ย. 2564
60
  • LINE

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และผู้แทน กรมการแพทย์ ร่วมกันรับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, นางดารณีนุช ปสุตนาวิน เพื่อใช้ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร

 

#กรมพลศึกษา #ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข

รับมอบสิ่งของสนับสนุน วันที่ 2 มิ.ย. 2564
รับมอบสิ่งของสนับสนุน วันที่ 2 มิ.ย. 2564
รับมอบสิ่งของสนับสนุน วันที่ 2 มิ.ย. 2564
รับมอบสิ่งของสนับสนุน วันที่ 2 มิ.ย. 2564
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...