ตกลง
ร่วมเสวนาหัวข้อ "ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ไม่ปลอดภัยจริงหรือ"
29 พ.ค. 2564
79
  • LINE

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ไม่ปลอดภัยจริงหรือ" เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอกับคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ร่วมเสวนาด้วย

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วิธีการที่ป้องกันตัวเองดีที่สุดคือการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีจะต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการมีสมรรถภาพที่ดีในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกวันนี้สุขภาพของคนไทยเริ่มเสีย ดังนั้น เราจะต้องส่งเสริมให้ประชาชน หันมาผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในแบบชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนจะต้องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของตนเอง”

               “สำคัญที่สุดประชาชนผู้รักสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายที่สนามกีฬาหรือสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานที่ออกกำลังกายจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุด แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าของสถานที่หรือผู้ดูและสนามกีฬาได้กำหนดไว้ และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ทั้งการวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างในการออกกำลังกาย โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา เราได้เปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกายบริเวณพื้นที่รอบนอกของสนามกีฬาแห่งชาติ ผลปรากฏว่า ประชาชนมีความสุขในการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก และที่สำคัญที่สุด คือไม่พบผู้ติดเชื้อจากการออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติของเรา นั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าถ้าเรามีมาตรการที่ดี และทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตั้งไว้ ทั้งสนามกีฬาและสวนสาธารณะกลางแจ้ง ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ประชาชนจะมาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมนันทการ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอน”

ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

ร่วมเสวนาหัวข้อออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ
ร่วมเสวนาหัวข้อออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ
ร่วมเสวนาหัวข้อออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ
ร่วมเสวนาหัวข้อออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ
ร่วมเสวนาหัวข้อออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...