ตกลง
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7
21 พ.ค. 2564
77
  • LINE

 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นกรอบร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะผู้บริหารกรมพลศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...