ตกลง
วปอ.62 มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้สำหรับศูนย์แรกรับและส่งต่อฯ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา
11 พ.ค. 2564
81
  • LINE

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เวลา 15.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมกันรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้สำหรับศูนย์แรกรับและส่งต่อฯ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา โดยมีผู้แทน"นักศึกษา วปอ.62" วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้ส่งมอบ

 

ณ หน่วยสนับสนุน ศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา)

วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
วปอ.62มอบเงินสนับสนุนจำนวน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...