ตกลง
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
11 พ.ค. 2564
83
  • LINE

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา  เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุม

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

#กรมพลศึกษา

ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
ประชุมผู้บริหารกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...