ตกลง
ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างกรมพลศึกษา กับกรมอนามัย ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภาการสาธารณสุขชุมชน
9 พ.ค. 2564
45
  • LINE

 

กรมพลศึกษาร่วมประชุมเตรียมMOUด้านสาธารณสุข

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.30 .

 

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างกรมพลศึกษา กับกรมอนามัย ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 

 ห้องประชุมข้างห้องอธิบดี ชั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ
ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ
ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ
ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...