ตกลง
รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก บ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ - บ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
7 พ.ค. 2564
91
  • LINE

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย

 

ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผอ.สำนักการกีฬา,ดร.ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้แทนกรมพลศึกษา ร่วมกันรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้แทน บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)  เพื่อใช้ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร ประกอบด้วย

1. กล่องอาหาร ไบโอ จำนวน 2 ลัง

2.  ชาม ไบโอ จำนวน 2 ลัง

3. จานวงรี ไบโอ จำนวน 2 ลัง

4. แก้ว จำนวน 5 ลัง

5. มีดไบโอ จำนวน 2 ลัง

6. ชุดช้อนส้อม ไบโอ จำนวน 2 ลัง

7. น้ำดื่ม 600 ซีซี จำนวน 120 แพ็ค

#กรมพลศึกษา #ศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข

 

รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก
รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก
รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก
รับมอบสิ่งของสนับสนุนจาก
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...