ตกลง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน น้ำดื่ม 10,000 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 400 ชิ้น เพื่อใช้ใน ศูนย์แรกรับและส่งต่อฯ
6 พ.ค. 2564
74
  • LINE

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน น้ำดื่ม 10,000 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 400 ชิ้น เพื่อใช้ใน ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ฯ"

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมกับรับมอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 400 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อใช้ในศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข อาคารกีฬานิมิบุตร โดยมี นายสถาพร     สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม นางนวลอนงค์ คำใสแสง ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ,นางมณีรัตน์ รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 9,นางสาวณัฏฐ์นิภา   ภาคภูมิ   หัวหน้าแผนกจัดการโครงการ 4 เป็นผู้แทนส่งมอบ 

   ทั้งนี้ทางศูนย์แรกรับและส่งต่อฯยังได้รับการสนับสนุนอาหารพร้อมทานจาก บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครื่องดื่มจาก บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

ณ หน่วยสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข (ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...