ตกลง
"เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19"
29 เม.ย. 2564
97
  • LINE

"เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19"

 

   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์แรกรับและส่งต่อเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียง ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข  หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และจิตอาสา 904 สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดศูนย์

  “การจัดตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 (pre-admission center) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบา ผ่อนคลาย ภาระ และคอขวดของกรุงเทพมหานคร เพราะในปัจจุบันนี้ มีภาวะผู้ป่วยตกค้างอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวผ่อนคลายความวิตกกังวล เรื่องของการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง ศูนย์แรกรับและส่งต่อเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แต่ทั้งนี้ จะเน้นคัดกรอง และส่งต่อสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวเป็นหลัก แต่หากยังไม่สามารถประสานเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามได้ จะให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ศูนย์แห่งนี้จนกว่าสามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลได้ โดยภายในศูนย์ มีแพทย์ พยาบาล รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบครัน”  นายอนุทิน กล่าว

 

#กระทรวงสาธารณสุข

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#กรมพลศึกษา

#ศูนย์แรกรับและส่งต่อ

เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
เปิดอาคารกีฬานิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...