ตกลง
อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมพูดคุยในรายการ "FIT FROM HOME" (ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 11.00-12.00น. ผ่านทาง FB: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา)
27 เม.ย. 2564
53
  • LINE

วันที่ 27 เมษายน 2564

เวลา 11.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมพูดคุยในรายการ "FIT FROM HOME" (ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 11.00-12.00น. ผ่านทาง FB: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน โควิด-19 ร่วมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพลศึกษาที่จัดทำขึ้นในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัย ได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพลศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ณ โถงชั้น1 อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
อธิบดีกรมพลศึกษาร่วมพูดคุยในรายการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...