ตกลง
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา ใช้เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ
27 เม.ย. 2564
84
  • LINE

"เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา ใช้เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ"

 

วันที่ 27 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น. 

 

   นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สน.ปทุมวัน สำนักงานเขตปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการเตรียมพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา ซึ่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเปิดใช้เป็นสถานที่ในการตั้ง ศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 นี้

 

   โดยในที่ประชุมได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถรองรับได้ 160 เตียง และการบริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์ฯ อาทิ ระบบการกำจัดขยะ ระบบไฟฟ้า  ระบบการขนส่ง เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามอื่นๆ

 

   ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จการประชุม ทั้งคณะได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ในแต่ละจุดเพื่อวางแผนและดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้ชัดเจน และถูกต้องตามมาตรฐานของการจัดตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน และ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

 

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#กรมพลศึกษา

#อาคารกีฬานิมิบุตร

#ศูนย์แรกรับและส่งต่อ

เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
เตรียมอาคารกีฬานิมิบุตร
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...