ตกลง
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้ง ที่ 4/2564
23 เม.ย. 2564
55
  • LINE

วันที่ 23 เมษายน 2564

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้ง ที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม 

 

ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเพื่อพิจารณา

-การขับเคลื่อน BCG ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-4 ขั้นตอน สู่การขับเคลื่อน BCG

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้แจ้งเพื่อทราบถึง

-สถานการณ์การท่องเที่ยว

-สถานการณ์ท่องเที่ยวของต่างประเทศ และแนวคิดของต่างประเทศต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

-สรุปผลการปฏิบัติงานคณะทำงานท่องเที่ยวและกีฬาสีขาวของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...