ตกลง
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในกิจกรรม"งานปีใหม่ไทย กรมพลศึกษา" เพื่อความเป็นสิริมงคล
9 เม.ย. 2564
111
  • LINE

วันที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 07.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในกิจกรรม"งานปีใหม่ไทย กรมพลศึกษา" เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...