ตกลง
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
31 มี.ค. 2564
61
  • LINE

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เวลา 09.30 น.

 

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ กกท. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ,คณะกรรมการ กกท., ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารสมาคมกีฬา, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน 

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509  โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องเป็นปูชนียบุคคล ให้เป็น “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย”  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนานักกีฬาไทยให้มีการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิทย์ฯ ได้มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ และรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...