ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
30 ธ.ค. 2563
2.65K
2.75K
  • LINE

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มนันทนาการชุมชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02214- 0120 ต่อ 4203

รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...