ตกลง
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
25 ธ.ค. 2563
108
  • LINE

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เวลา 15.00 น.

 

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน แบ่งเป็นกีฬาฟุตบอล จำนวน 44 คน และกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 37 คน 

 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ         60 พรรษา (คลอง 6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...