ตกลง
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
24 ธ.ค. 2563
146
  • LINE

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา เข้าประชุมร่วมกับคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
ประชุมเปิดตรวจ กรมพลศึกษา ปี 2563
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...