ตกลง
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563
3 ธ.ค. 2563
105
  • LINE

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2563 รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาการจัดสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการ

 

-พิธีสักการะบวงสรวงองค์พระพลบดี ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพลบดี

-พิธีสักการะบวงสรวงศาลหลวงศุภชลาศัย ณ บริเวณลานโพธิ์

-พิธีสงฆ์  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

-พิธีมอบรางวัล"พระพลบดี" และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

-การแข่งขัน"ตำนานฟุตบอลนักเรียนไทย" ณ สนามศุภชลาศัย

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...