ตกลง
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2563
30 พ.ย. 2563
59
  • LINE

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีพาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน ในการจัดการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน35คน

 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ60 พรรษา (คลอง 6) กรมพลศึกษา จ.ปทุมธานี

พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับพื้นฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...