ตกลง
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททีม
19 พ.ย. 2563
141
  • LINE

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 16.30 น.

 

 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททีม โดยมี นายปกาศิต เอี่ยมบุตร ผอ.กลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค และนายอนันท์ เกิดขุนทด นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

 สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

รองชนะเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองชนะเลิศโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)  

อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ฝ่ายประถม)

รองชนะเลิศโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

อันดับที่ 3 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์),โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนบางแค  

รองชนะเลิศโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อันดับที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ฝ่ายประถม),โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาล  

รองชนะเลิศโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อันดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,โรงเรียนวัดนางนอง

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

รองชนะเลิศ โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)  

อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดมะลิ,โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์  

รองชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  

อันดับที่ 3 โรงเรียนนาหลวง ,โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อันดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,โรงเรียนหอวัง

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  

รองชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อันดับที่ 3 โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู,โรงเรียนปัญญาวรคุณ

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดมะลิ  

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์  

รองชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง  

อันดับที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม),โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 

ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รองชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

อันดับที่ 3 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัล
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...