ตกลง
ประกาศรายชื่อโรงเรียน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
17 พ.ย. 2563
3.61K
8.25K
  • LINE

สำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วแต่ไม่ปรากฎชื่อ 

ให้ทำการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ และแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อโรงเรียน
QR Code ฟุตซอล
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...