ตกลง
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ครั้งที่ 1/2563
16 พ.ย. 2563
63
  • LINE

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น. 

 

  ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พศ. 2564 (ค.ศ. 2021) และโครงสร้างคณะกรรมการฯ ,รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ,รายงานสถานการณ์โควิด (COVID-19) รวมถึงเรื่องพิจารณากรอบงบประมาณ ความคืบหน้าการจัดหางบประมาณ และอัตราค่าใช้จ่าย

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...