ตกลง
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
13 พ.ย. 2563
73
  • LINE

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563 ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ยอดเงินฝากธนาคาร ,รายงานการรับเงินบริจาคสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมพลศึกษา ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 ,รายงานการจ่ายงินกองทุนสวัสดิการกรมพลศึกษา ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 ,การจัดการร้านค้าสวัสดิการภายในกรมพลศึกษา ,การเปิดประมูลพื้นที่ภายในอาคารสวัสดิการกรมพลศึกษา (ครัวสนามศุภฯ) เพิ่มเติม รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แจ้งปัญหาผลกระทบจากการชุมนุม โรคโควิด - 19 และสภาวะเศรษฐกิจ ,เรื่องการขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในกรมพลศึกษา (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ)

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพลศึกษาครั้งที่ 5/2563
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...