ตกลง
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
13 พ.ย. 2563
84
  • LINE
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น.
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ โดยมีผู้ร่วมอบรบจากเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจำนวน 360 คนจากทั่วประเทศ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ พัฒนาความรู้ ทักษะของผู้นำการออกกำลังกายผู้สูงอายุส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิทยากรที่มีความสามารถนำออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
การพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนงามมานะ (แผน – ทับอุทิศ) โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การฝึกสมองสองด้าน การฝึกพัฒนาลมหายใจกับรำพัด การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดสำหรับผู้สูงอายุ และการคลายปวดเมื่อยง่ายๆสไตล์วัยดอกไม้บาน ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาผู้นำฯ จนสามารถไปเป็นผู้นำการออกกำลังกายได้
ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชมรมผู้สูงอายุ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...